Ikon för Rikstermbanken

övervakning av död vinkel

svensk term (rek): övervakning av död vinkel
definition:

observationer och bedömning av de döda vinklarna

se även:
engelska termer: blind sector monitoring
blind spot monitoring
definition:

observation and assessment of the blind sectors

dansk term: overvågning af blindvinkel
definition:

overvågning og vurdering af blinde vinkler

isländsk term: vöktun á blindu svæði
definition:

eftirlit og mat á blindum svæðum

norsk term: overvåkning av blindsone
definition:

overvåkning og vurdering av blindsoner

finska termer: kuolleen kulman seuranta
sokean kulman seuranta
definition:

kuolleiden kulmien valvonta ja arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012