Ikon för Rikstermbanken

åkeris driftledning

svensk term (rek.): åkeris driftledning
svensk term (acc.): daglig vagnsparksledning
definition:

övervakning av vagnpark, tillhandahållande av särskild körvägvisning och trafikinformation, ändringar av uppdrags- och körvägsinstruktioner, instruktioner för i-/urlastning, övervakning av färd-, last- och förarstatus, spårning av fordon eller gods samt åtgärder vid fordonshaverier

se även:
engelsk term: fleet operation control
definition:

fleet monitoring, provision of special route guidance and traffic information, changes of tasks and route instructions; consignment or passenger pick-up/delivery instructions; trips, goods, vehicle and driver status monitoring; vehicle/goods tracking or tracing; breakdown remedy support

dansk term: styring af flådedrift
definition:

flådeovervågning, levering af speciel rutevejledning og trafikinformation, ændringer af opgaver og ruteinstruktioner; opsamlings-/afleveringsinstruktioner for gods eller passagerer; tur-, gods-, køretøjs- og chaufførovervågning; køretøjs-/godssporing; havariassistance

isländsk term: ferilvöktun og flotastjórnun
definition:

eftirlit með bílaflota, afhending sérstakra leiðarlýsinga og upplýsinga um umferð, upplýsingar um breytingar á verkefnum og akstursleiðum, miðlun upplýsinga um hvar eigi að sækja/skila farþegum, eftirlit með stöðu ferðar, farms, farartækis og ökumanns

norsk term: driftsoppfølging av kjøretøyflåter
definition:

overvåkning av flåte, fremskaffelse av spesiell ruteveiledning og trafikkinformasjon, endringer i oppgaver og ruteinstrukser; forsendelses eller passasjer hente/levere instruksjoner; statusovervåking av turer, frakt, vogn og fører; følging og/eller sporing av kjøretøy og gods samt havariassistanse

finsk term: kaluston käytön ohjaus
definition:

kuljetuskaluston seuranta, erityisreittiopastuksen ja liikennetiedotuksen tuottaminen, tehtävä- ja reittiohjemuutokset; tavaralähetyksen tai matkustajien nouto-/toimitusohjeet; matkan, tavaroiden, ajoneuvon ja kuljettajan tilan seuranta; ajoneuvon/tavaran seuranta ja jäljittäminen; ajoneuvon korjaustuki

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012