Ikon för Rikstermbanken

valsning

svensk term (rek.): valsning
definition:

plastisk bearbetning av stål genom passage genom valsar, varvid tjockleken på materialet (och ibland även bredden) minskar samtidigt som stålets inre struktur förändras

anmärkning:

Den produkt man erhåller har alltid samma tvärsnitt utefter hela sin längd.

Det finns två huvudtyper av valsar: släta för valsning av platta produkter (plåt och band) samt spårade (kalibrerade) för valsning av långa produkter. I de senare finns ett antal spår uppsvarvade som alltefter spårens form och djup ger olika öppningar i valsarna. Vid passagen genom dessa öppningar ges materialet successivt den önskade formen. Varmvalsning sker vid temperaturer då stålet är mjukt (800–1250 ℃), kallvalsning vid rumstemperatur.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995