Ikon för Rikstermbanken

uppkolning

svensk term (rek.): uppkolning
förklaring:

Innebär att ytskiktet hos ett stål tar upp kol från en omgivande gas med högre kolaktivitet än stålet. Uppkolningen i ytskiktet är diffusionsstyrd.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995