Ikon för Rikstermbanken

torped

svensk term (rek.): torped
definition:

behållare med ett torpedliknande utseende för transport av råjärn (flytande tackjärn) från masugn till stålverk

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995