Ikon för Rikstermbanken

töjning

svensk term (rek.): töjning
beteckning/formel: e
definition:

längdökning under last, dvs. elastisk + plastisk längdökning

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995