Ikon för Rikstermbanken

syrgaskonverter

svensk term (rek.): syrgaskonverter
definition:

reaktor i vilken råjärn (flytande tackjärn) omvandlas (konverteras) till stål genom blåsning med syrgas

anmärkning:

Det finns olika typer av syrgaskonvertrar. Den numera vanligaste är LD-konvertern och dess olika varianter.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995