Ikon för Rikstermbanken

svetsbarhet

svensk term (rek): svetsbarhet
förklaring:

Materialegenskap, anger hur lätt det är att svetsa stålet utan att materialfel uppstår i eller i anslutning till svetsen

anmärkning:

Svetsbarhet kan sägas vara motsatsen till härdbarhet och påverkas främst av stålets analys, särskilt kolhalten (som bör vara låg).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995