Ikon för Rikstermbanken

stålsort

svensk term (rek.): stålsort
definition:

beteckning syftande på stålets kemiska och fysiska egenskaper och alltså inte på dess formgivning

anmärkning:

Ibland betecknar ordet en grupp av stål, t.ex. rostfria stål, snabbstål, verktygsstål men i detta fall får benämningen ståltyp anses vara lämpligare.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995