Ikon för Rikstermbanken

stålindustri

svensk term (rek): stålindustri
definition:

industri för tillverkning och/eller bearbetning av stål fram t.o.m. det stadium som benämns handelsfärdigt stål

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995