Ikon för Rikstermbanken

snabbstål

svensk term (rek.): snabbstål
definition:

stål för skärande bearbetning vid höga hastigheter då stor friktionsvärme utvecklas

anmärkning:

Snabbstål behåller sin hårdhet upp till 600 ℃ utan att hårdheten minskar nämnvärt. Vanligen legerat med krom, molybden, volfram och vanadin.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995