Ikon för Rikstermbanken

smidning

svensk term (rek.): smidning
definition:

att genom slag eller tryck plastiskt bearbeta ett material

anmärkning:

Plastisk bearbetning av stål innebär både en formförändring och en förändring av stålets inre struktur. Valsning kan sägas vara en kontinuerlig smidning genom tryck.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995