Ikon för Rikstermbanken

smide (1)

svensk term (rek): smide (1)
definition:

produkt erhållen genom smidning

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995