Ikon för Rikstermbanken

smedja

svensk term (rek.): smedja
definition:

anläggning där man genom smidning bearbetar stål

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995