Ikon för Rikstermbanken

slagseghet

svensk term (rek.): slagseghet
definition:

materialegenskap, anger förmågan att inte brista vid ett kraftigt slag

anmärkning:

Slagsegheten mäts genom att uppmäta den energi som åtgår för att slå av ett speciellt utformat prov och betecknas KV eller KU.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995