Ikon för Rikstermbanken

slagg

svensk term (rek.): slagg
definition:

biprodukt vid järn- och ståltillverkning (masugnsslagg, stålugnsslagg)

anmärkning:

För att binda föroreningar tillsätter man slaggbildare i smältan. Slagg betraktas tidigare ofta som en värdelös produkt, men slagg som uppkommer vid järn- och ståltillverkning har flera användningsområden, t.ex. som vägmaterial och som råvara vid cementtillverkning.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995