Ikon för Rikstermbanken

skrot

svensk term (rek.): skrot
förklaring:

Skrot är, och har länge varit, en värdefull råvara för stålindustrin. Stål är alltså ett material som återanvänds, recirkuleras, i mycket hög grad. Inom stålindustrin skiljer man mellan tre typer av skrot beroende på hur det uppstått:

1) Cirkulationsskrot, som uppstår (”faller”) vid stålindustrins egen bearbetning (t.ex. änd- och kantklipp) av stålet,

2) Verkstadsskrot, som uppstår när stålindustrins kunder bearbetar stålet och

3) Uppsamlingsskrot, som tillvaratas när stålinnehållande föremål (t.ex. bilar, fartyg, maskiner och verktyg av olika slag) varaktigt tagits ur bruk.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995