Ikon för Rikstermbanken

sinter

svensk term (rek.): sinter
svensk term (acc.): järnmalmssinter
definition:

genom upphettning tillsammans med koksstybb och vatten i luftöverskott sammansintrad järnmalmsslig i styckeform

anmärkning:

Den pulverformiga sligen kan inte användas direkt i masugnen, eftersom den skulle förhindra den nödvändiga gastransporten upp genom ugnen. Om sligen först sintras ihop till lagom stora klumpar (agglomereras) sker gastransporten utan problem.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995