Ikon för Rikstermbanken

seghärdning

svensk term (rek.): seghärdning
definition:

martensithärdning med efterföljande anlöpning till ca 500 ℃

anmärkning:

Därvid erhålles ett segt men inte så hårt stål.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995