Ikon för Rikstermbanken

schaktugn

svensk term (rek.): schaktugn
definition:

ugn med högt oftast cylindriskt ugnsrum där material fylls på uppifrån

anmärkning:

En schaktugn fungerar vanligen som en motströmsreaktor; material strömmar nedåt och möter gas, som strömmar uppåt. Masugnen är en schaktugn.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995