Ikon för Rikstermbanken

reduktion

svensk term (rek.): reduktion
definition:

kemisk förändring av en substans som resulterar i att antalet elektroner i en atom eller molekyl ökar

anmärkning:

Reduktion av ett ämne innebär att ett annat oxideras (redoxreaktion). I järnets metallurgi får järnmalmens omvandling till järn tillsammans med kol i masugnen betraktas som den viktigaste redoxreaktionen. I detta sammanhang är reduktion alltså detsamma som borttagande av syre.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995