Ikon för Rikstermbanken

råstål

svensk term (rek.): råstål
förklaring:

I statistiska sammanhang definieras råstål som stål i dess första stelnade form, dvs. göt och ämnen (även flytande stål för gjutgods räknas som råstål). För metallurgen betyder termen råstål ofta flytande stål, som ännu inte legerats och slutraffinerats.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995