Ikon för Rikstermbanken

råjärn

svensk term (rek.): råjärn
definition:

flytande tackjärn, vanligen i masugn framställt järn med hög kolhalt (ca 4,5 procent)

anmärkning:

Råjärn färskas normalt till stål i syrgaskonverter.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995