Ikon för Rikstermbanken

profilstång

svensk term (rek.): profilstång
svensk term (acc.): profil
definition:

stång med ett tvärsnitt som inte är en cirkel, cirkelsegment, oval, rektangel eller annan konvex månghörning

anmärkning:

Tvärsnitten har i allmänhet den ungefärliga formen av ett H, I, L, T eller U och kallas därför ofta I-stång (I-balk), U-stång (U-balk) osv.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995