Ikon för Rikstermbanken

plastisk deformation

svensk term (rek.): plastisk deformation
förklaring:

Uppstår när ett material utsatts för så stor belastning, att det efter avlastning har en bestående deformation.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995