Ikon för Rikstermbanken

olegerat stål

svensk term (rek.): olegerat stål
definition:

stål med relativt låga halter av legeringsämnen

anmärkning:

Termen olegerat stål är i stort sett synonym med begreppen handelsstål och kolstål.

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995