Ikon för Rikstermbanken

mikroslagg

svensk term (rek.): mikroslagg
definition:

icke metalliska inneslutningar i stål. t.ex. mangansulfid, aluminiumoxid och kalciumaluminater

anmärkning:

Kräver mikroskop för att studeras.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995