Ikon för Rikstermbanken

malm

svensk term (rek.): malm
definition:

mineral med tillräckligt hög metallhalt för att vara ekonomiskt brytvärd

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995