Ikon för Rikstermbanken

ljusbågsugn

svensk term (rek.): ljusbågsugn
definition:

ugn för smältning av (huvudsakligen) skrot där värmen åstadkoms genom de ljusbågar som bildas mellan kolelektroder och stålskrotet/stålbadet

anmärkning:

I Sverige produceras ca 40 % av allt stål i ljusbågsugnar.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995