Ikon för Rikstermbanken

legeringsämne

svensk term (rek): legeringsämne
definition:

grundämne, ofta en metall, som tillsätts en annan metall för att åstadkomma speciella egenskaper

anmärkning:

Kol är ett exempel på ett icke metalliskt grundämne som förekommer i nästan alla typer av stål.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995