Ikon för Rikstermbanken

legering

svensk term (rek.): legering
definition:

blandning med metalliska egenskaper av två eller flera grundämnen av vilka minst ett är en metall

anmärkning:

Stål är den vanligast förekommande legeringen och har järn som huvudkomponent.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995