Ikon för Rikstermbanken

legerat stål

svensk term (rek.): legerat stål
definition:

stål med fastställda minimigränser för legeringsämnen

anmärkning:

Nedan visas minimigränserna, uttryckta i viktprocent, för några vanliga ämnen. För att betecknas som legerat måste ett stål innehålla minst ett av de angivna ämnena. Det bör observeras att halten av det viktiga legeringsämnet kol inte är avgörande för om stålet betecknas som legerat eller olegerat.

Mangan 1,65

Kisel 0,6

Krom, nickel, kobolt, aluminium och volfram 0,3

Vanadin 0,1

Molybden 0,08

Bor 0,0008

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995