Ikon för Rikstermbanken

lancashiresmide

svensk term (rek.): lancashiresmide
definition:

äldre metod för framställning av välljärn

anmärkning:

Metoden infördes på 1830-talet till Sverige från England och var den helt dominerande välljärnsmetoden under andra hälften av 1800-talet. Metoden bidrog till att valsning i större utsträckning kunde användas för järnets utformning.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995