Ikon för Rikstermbanken

korrosion

svensk term (rek.): korrosion
definition:

angrepp på ett material genom kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion med omgivande medium

anmärkning:

Korrosion hos stål kallas vanligen rostning.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995