Ikon för Rikstermbanken

konverter

svensk term (rek.): konverter
definition:

reaktor eller ”behållare” för konvertering (omvandling) av smält metall till en önskad kemisk sammansättning (som dock normalt inte är den slutliga sammansättningen)

exempel:

syrgaskonverter, AOD-konverter

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995