Ikon för Rikstermbanken

kontraktion

svensk term (rek): kontraktion
beteckning/formel: Z
definition:

den procentuella minskningen av tvärsnittsarean vid brottstället på en provstav

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995