Ikon för Rikstermbanken

koksverk

svensk term (rek.): koksverk
definition:

anläggning för omvandling av stenkol till koks genom torrdestillation (uppvärmning utan lufttillförsel)

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995