Ikon för Rikstermbanken

koks

svensk term (rek.): koks
definition:

stenkol som torrdestillerats

anmärkning:

Koks används inom stålindustrin som reduktionsmedel, framför allt i masugnar (för omvandlingen av järnoxider till järn).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995