Ikon för Rikstermbanken

kokill

svensk term (rek.): kokill
definition:

gjutform i vilken det flytande stålet hälls för att stelna

anmärkning:

Vid stränggjutning utgörs kokillen av vattenkyld koppar, vid götgjutning av gjutjärn.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995