Ikon för Rikstermbanken

kaldo

svensk term (rek.): kaldo
definition:

syrgasprocess för färskning av tackjärn till stål som numera kommit ur bruk

anmärkning:

Kaldoprocessen påminner i många avseenden om LD-processen men skiljer sig från denna framför allt genom att reaktorn (ugnskroppen) roterade under färskningen. Processen utvecklades på 1950-talet av Bo Kalling vid Domnarvets Järnverk.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995