Ikon för Rikstermbanken

järnverk

svensk term (rek.): järnverk
svensk term (avrådd): fabrik
definition:

anläggning där man tillverkar stål (fram t.o.m. handelsfärdigt stål)

anmärkning:

Benämningen har gamla anor och härrör från den tid då man inte gjorde den nuvarande åtskillnaden mellan järn och stål. Ordet kan anses missvisande eftersom det idag, bortsett från järngjuterierna, knappast finns några anläggningar där man endast producerar järn. En riktigare benämning vore således stålverk, men detta ord syftar sedan länge på de delar av ett järnverk, där stålugnarna finns. Vi får finna oss i att en industrigren med mycket gamla anor, men som moderniseras och utvecklas i rask takt, behåller en del uttryck som fått stark hävd. Observera att ett järnverk aldrig kallas fabrik.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995