Ikon för Rikstermbanken

järnsvamp

svensk term (rek.): järnsvamp
definition:

porös produkt i oregelbundna stycken framställd genom reduktion av järnmalm vid så låg temperatur (800–900 ℃) att järnet inte smälter (direktreduktion)

anmärkning:

Benämningen svamp syftar på den mängd av små porer som bildas när syret tas bort ur malmen. Utseendemässigt kan järnsvamp påminna om tvättsvamp. Järnsvamp består nästan uteslutande av rent järn, men kan även innehålla små mängder av järnoxid och gångart. Används ibland som substitut till skrot och för framställning av järnpulver.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995