Ikon för Rikstermbanken

järnmalm

svensk term (rek.): järnmalm
definition:

mineral med tillräckligt hög halt av järn för att vara ekonomiskt brytvärd

anmärkning:

De viktigaste järnmineralen är oxider; magnetit eller svartmalm (Fe₃O₄) och hematit eller blodstensmalm (Fe₂O₃).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995