Ikon för Rikstermbanken

järn (1)

svensk term (rek.): järn (1)
definition:

det kemiska grundämnet Fe med atomnummer 26 och atomvikten 55,85

anmärkning:

Järn är huvudbeståndsdelen i stål.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995