Ikon för Rikstermbanken

induktionsugn

svensk term (rek.): induktionsugn
definition:

ugn för smältning av (huvudsakligen) skrot, där värmen åstadkoms genom elektrisk induktion

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995