Ikon för Rikstermbanken

hytta

svensk term (rek.): hytta
definition:

masugnsanläggning, dvs. masugn med tillhörande utrustning såsom för värmning av blästerluften

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995