Ikon för Rikstermbanken

handelsstål

svensk term (rek.): handelsstål
förklaring:

I stort sett detsamma som ”olegerat stål”. Motsatsen är specialstål, som således definieras som legerat stål. Benämningarna torde ha sitt ursprung i det förhållandet att huvuddelen av det legerade stålet tidigare tillverkades för speciella ändamål och levererades direkt till kund medan en stor del av handelsstålet, det olegerade stålet, såldes via handeln (grossister). Observera att stål i sig självt är en legering. Benämningen ”olegerat stål” används för att beteckna stål med särskilt låga legeringshalter.

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995