Ikon för Rikstermbanken

handelsfärdigt stål

svensk term (rek.): handelsfärdigt stål
definition:

stål som är ”färdigt för handel”, dvs. som fått en form som är ändamålsenlig för stålindustrins kunder

anmärkning:

Handelsfärdigt stål får inte förväxlas med ”handelsstål”, en benämning som syftar på stålets kemiska sammansättning och inte dess form/bearbetningsgrad.

exempel:

Exempel på handelsfärdigt stål är plåt, band, stång, profiler, tråd och rör.

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995