Ikon för Rikstermbanken

höghållfast

svensk term (rek): höghållfast
definition:

stål där draghållfastheten, mätt som sträckgränsen, överstiger ett visst givet värde

anmärkning:

Som exempel kan nämnas att vid tulldeklarering har t.o.m. 1995 tunnplåt med en sträckgräns om mer än 275 MPa betraktats som höghållfast. I många fall kräver man dock betydligt högre sträckgränser för att ett stål skall betecknas som höghållfast.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995