Ikon för Rikstermbanken

hårdhet

svensk term (rek.): hårdhet
definition:

egenskapen hos ett material att motstå plastisk deformation när en hård kropp trycks mot ytan

anmärkning:

Tre provmetoder används allmänt: Brinellmetoden (måttenhet HB), Vickersmetoden (HV) och Rockwellmetoden (HR).

Johan August Brinell (1849–1925) metallurg och stålexpert, verksam bl.a. vid Jernkontoret. Brinell gjorde omfattande undersökningar av stålets kristallina omvandlingar och utarbetade en metod för mätning av metallers hårdhet (Brinellhårdhet).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995